Perfect For All

Renden makes it the perfect choice for any website. Business, charity, blog, well everything!

Read More

100% Responsive

Renden is 100% responsive. It looks great on all devices, from mobiles to desktops!

Read More

Theme Options

Go to Appearance -> Customizer and get a taste of our awesome ThinkUpThemes Framework.

Read More

Byggnadsservice B. Enkvist Ab är ett byggnadsföretag grundat 2012 av Ben Enkvist som enda verksamma i företaget. Vi sysselsätter tidvis underleverantörer och har ett brett kontaktnät. Vi verkar i huvudsak i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Vi fungerar i dag som underleverantör inom spis-, och skorstensmontering samt småhusbyggande.

Vi jobbar som om vi skulle jobba åt oss själva! Vi tänker att det inte finns bättre marknadsföring än nöjda kunder!

Vi värdesätter ärlighet och att hålla vad man lovar och försöker alltid upprätthålla goda relationer och kontakter med våra kunder.

Hör gärna av er om ni är missnöjd med något för att vi också ska kunna utvecklas och bli ännu bättre att betjäna er!